Adrodd am broblem gyda golau stryd

Manylion y broblem

Os ydych chi'n teimlo bod ddifrod i olau stryd sy'n creu perygl uniongyrchol i'r cyhoedd fel gwifrau agored, cas yn hongian, drws yn hongian, neu golofn wedi syrthio, ffoniwch Golau Stryd ar 01495 235789 ar unwaith.

Mae meysydd gofynnol wedi'u marcio *

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bydd colofnau wedi'u difrodi, cas golau wedi'i ddifrodi a cheisiadau am symud colofnau yn cael eu harchwilio o fewn 20 diwrnod gwaith. Bydd pob mater arall yn cael ei ddatrys o fewn 5 diwrnod gwaith. Cysylltir â chi yn fuan gyda'ch rhif cyfeirnod.